HOÀN THÀNH THANH TOÁN ĐỂ TẢI TOÀN BỘ TÀI LIỆU ĐÃ ĐẶT

Để hoàn thành quá trình đặt tài liệu bạn vui lòng chuyển khoản phí tải vào tài khoản ngân hàng bên dưới
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (TECHCOMBANK)
Số tài khoản: 19035227483015
Chi nhánh: Thanh Hoa
Chủ tài khoản: Nguyễn Quốc Bao

Sau khi chuyển khoản xong bạn chụp hình ảnh chuyển khoản thành công gửi vào zalo hotline: 039.373.2038 để được xác nhận.