bùi minh đăng
20:01 11/08/2021

kiến thức như biển rộng. ta chỉ là hạt cát trong đấy

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 100KB.