Để đăng bài bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.

Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 100KB.

Gàhhjdhdjsjdh
20:52 20/01/2023 - Chờ... trả lời

CẢNH BÁO! Tiếp tục đọc, hoặc linh hồn của bạn sẽ được thực hiện, ngay cả khi bạn đọc từ "cảnh báo"! Có một lần l&agr...
Trả lời

trinhlinh
08:03 10/01/2023 - Chờ... trả lời

làm bài tập dưới l9 alo tớ https://www.facebook.com/profile.php?id=100077979055239 add faceboock nhe...
Trả lời

Phùng Phương Linh
20:06 03/11/2022 - Chờ... trả lời

cho tam giác ABC vuông tại A, góc B bằng 30 độ, BC = 20 cm. Từ A kẻ AM, AN vuông góc với tia phân giá...
Trả lời

ngu
14:40 12/10/2022 - Chờ... trả lời

có ai k ...
Trả lời

Nguyễn Minh Kỳ
22:19 05/09/2022 - Chờ... trả lời

mong có thể học hỏi trao đổi kinh nghiệm từ đồng nghiệp...
Trả lời