Để đăng bài bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.

Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 100KB.

Bùi Thanh Liêm
15:09 13/06/2019 - Có 1 trả lời

Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh môn toán tỉnh Ninh Bình năm học 2019 - 2020ht...
Trả lời

Bùi Thanh Liêm
15:08 13/06/2019 - Chờ... trả lời

Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh môn toán tỉnh Ninh Bình năm học 2019 - 2020
Trả lời

Nguyễn Dương
21:49 10/06/2019 - Chờ... trả lời

Cho tứ giác ABCD ngoại tiếp một đường tròn tâm I. Một điểm P khác I bên trong tứ giác ABCD sao cho cá...
Trả lời

Trịnh Bình
11:57 08/06/2019 - Chờ... trả lời

SUY NGHĨ TÌM LỜI GIẢI ĐẸPVận dụng kiến thức hàm số lớp 9 vào câu 5 đề TS lớp 10 Hà Nội năm học 2019-2020, n...
Trả lời

Trịnh Bình
22:12 07/06/2019 - Có 1 trả lời

SUY NGHĨ CÁ NHÂN VỀ CHỦ ĐỀ BẤT ĐẲNG THỨC Thực ra những bài bất đẳng thức xưa thường đẹp hơn bất đẳng thức b&...
Trả lời

Ngô Tuấn An
11:23 07/06/2019 - Có 1 trả lời

Tôi là giáo viên muốn chia sẻ mọi hoạt động chuyên môn về môn toán trên diễn đà...
Trả lời