Tài khoản đã đăng nhập quá 3 trình duyệt nên bị hạn chế quyền lợi tài khoản VIP

Để đăng bài bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.

Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 100KB.

ứedrfghjmn
20:26 19/11/2023 - Chờ... trả lời

koooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooop...
Trả lời