Để đăng bài bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.

Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 100KB.

Trịnh Bình
22:12 07/06/2019 - Có 1 trả lời

SUY NGHĨ CÁ NHÂN VỀ CHỦ ĐỀ BẤT ĐẲNG THỨC Thực ra những bài bất đẳng thức xưa thường đẹp hơn bất đẳng thức b&...
Trả lời

Ngô Tuấn An
11:23 07/06/2019 - Có 1 trả lời

Tôi là giáo viên muốn chia sẻ mọi hoạt động chuyên môn về môn toán trên diễn đà...
Trả lời