Trần Thị Thanh Nhàn
14:45 26/10/2021

A.viết tập hợp các số nguyên tố có 1 chữ số .

B.viết tập hợp các hợp số có 1 chữ số .

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 100KB.