Tùng nè Tùng
21:19 15/11/2021

tìm giá trị của tham số m để hàm số bậc nhất y=(m-2)x+3 đồng biến trên r

 

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 100KB.