Hồ Tùng Lâm
22:31 18/11/2021

CHo mình hỏi bài toán như sau :

Tìm a,b biết : 7^a   - 2^b = 1

 

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 100KB.