Phùng Phương Linh
20:06 03/11/2022

cho tam giác ABC vuông tại A, góc B bằng 30 độ, BC = 20 cm. Từ A kẻ AM, AN vuông góc với tia phân giác góc trong và góc ngoài của góc C. tính diện tích tam giác MAB

    Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
    Bình luận...
    Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 100KB.